Menu Sluiten

Principe Klimaatneutraal Bouwen

Cenergie is ontstaan uit een initiatief van de Universiteit Antwerpen om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor duurzaam energiegebruik en energiebeheer via energie-audits in gebouwen en beleidsondersteunend werk.

Cenergie, het synoniem van integrale energiezorg

Cenergie is ontstaan uit een initiatief van de Universiteit Antwerpen om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor duurzaam energiegebruik en energiebeheer via energie-audits in gebouwen en beleidsondersteunend werk.

Cenergie is sedert 1997 actief als een zelfstandige onderneming, gespecialiseerd in integrale energiezorg, en ontwikkelde zich tot een gezaghebbende specialist op het gebied van innovatieve duurzame energieconcepten en -technieken.

Cenergie stopt al zijn energie in het duurzaam optimaliseren en beheren van de energie in bestaande en nieuwe gebouwen

De doelstelling is het creëren van een duurzaam evenwicht tussen energieprestatie en –efficiëntie, woon- en werkcomfort en project- en facilitybeheer. Dat alles met het oog op het hoogst mogelijke rendement tegen de laagst mogelijke kostprijs. Cenergie werkt daartoe samen met meer dan 30 hoogopgeleide specialisten die vanuit de vestigingen in Antwerpen en Brussel in het hele land inzetbaar zijn.

Onze diensten

Advies

Audits

Energiezuinige technieken

Energiebeheer

Cenergie werkt voor overheden, bedrijven en organisaties die begaan zijn met duurzaam bouwen en renoveren en energie-efficiëntie in het algemeen. Met Cenergie kiezen ze voor een integraal energiezorgplatform, gebouwd op de vier pijlers: advies, audits, energiezuinige technieken en energiebeheer.

2505889

Meer info

tags: Advies Circulair Bouwen – Klimaatneutraal Bouwen – Circulariteit Gebouw Meten – Proces Circulair Gebouw – Evaluatietool Circulair Bouwen – 

Wenst u meer info over principe klimaatneutraal bouwen kijk dan vlug op https://www.cenergie.be/nl/ | Principe Klimaatneutraal Bouwen

Bouw | 


Onderstaand kan u algemene informatie vinden doch deze behoort niet specifiek tot bovenvermeld bedrijf

Principe klimaatneutraal bouwen

zoektermen producten over ons duurzaamheid verdelers brochures vacatures contact nl fr home alsico duurzaamheid in elke vezel alsico duurzaamheid in elke vezel binnen de grenzen van de planeet bouwend op sociale basisrechten als bedrijf willen we bijdragen aan een economie die de grenzen van de planeet respecteert en sociale basisrechten garandeert. We willen die verantwoordelijkheid opnemen door ecologische sociale en economische overwegingen systematisch te laten meespelen in ons dagelijks beleid. met de blik op alsico heeft zich drie grote doelstellingen gesteld. Die dienen als leidraad vooronze duurzaamheidsacties en alle projecten waaraan we deelnemen principe klimaatneutraal bouwen voor uw firma op maat klimaatneutraal sociale risico s elimineren een circulair product hoe we daar geraken we doen aan actief impact management we erkennen .

ontwikkeling productie levering projecten contact over bee team nieuws jobs csr cppa nederlands nederlands franais english bioenergiecentrales van bee bedrijven en overheden kunnen actief bijdragen tot een duurzame economie en klimaatneutrale samenleving door samen met bee te investeren in lokale energiecentrales die op hernieuwbare brandstoffen werken. De centrales van bee combineren de laagste koolstofuitstoot met de hoogste efficintieniveaus en zijn zo dubbel duurzaam. Bee s bioenergie centrales draaien op nietrecycleerbaar industrieel afval bee gebruikt nietrecycleerbaar afval het zogenaamde restafval als brandstofbron voor haar centrales Wat omvat principe klimaatneutraal bouwen Het gaat om nietrecycleerbaar houtafval bhout of om refusederivedfuel rdf uit industrile restafvalstromen. Uit.

Feiten over Principe klimaatneutraal bouwen

aclisol meerhout zonnepanelen warmtepomp sanitair ventilatie home totaalservice doehetzelf realisaties over ons nieuws contact nieuws home nieuws jan ook in blijven zonnepanelen interessant nu europa tegen klimaatneutraal wil zijn zal de industrie zijn inspanning op vlak van duurzaamheid nog moeten opschroeven. Ook als particulier denk je best na over energiezuinige technieken. Zonnepanelen zijn altijd het toonvoorbeeld van groene energie geweest. Vandaag blijven ze nog altijd een interessante investering. Hoe werkt het simpel uitgelegd zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. De zon is er altijd en dus maken zonnepanelen je het hele jaar door voor een groot deel energieonafhankelijk . Een zonnepaneel bestaat uit diverse zonnecellen die gemaakt zijn van silicium. Dat materiaal geleidt stroom zodra er licht op valt. Zodra de zon op het paneel schijnt ontstaat er een positie.