Menu Sluiten

Evaluatietool Circulair Bouwen

Cenergie is ontstaan uit een initiatief van de Universiteit Antwerpen om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor duurzaam energiegebruik en energiebeheer via energie-audits in gebouwen en beleidsondersteunend werk.

Cenergie, het synoniem van integrale energiezorg

Cenergie is ontstaan uit een initiatief van de Universiteit Antwerpen om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor duurzaam energiegebruik en energiebeheer via energie-audits in gebouwen en beleidsondersteunend werk.

Cenergie is sedert 1997 actief als een zelfstandige onderneming, gespecialiseerd in integrale energiezorg, en ontwikkelde zich tot een gezaghebbende specialist op het gebied van innovatieve duurzame energieconcepten en -technieken.

Cenergie stopt al zijn energie in het duurzaam optimaliseren en beheren van de energie in bestaande en nieuwe gebouwen

De doelstelling is het creëren van een duurzaam evenwicht tussen energieprestatie en –efficiëntie, woon- en werkcomfort en project- en facilitybeheer. Dat alles met het oog op het hoogst mogelijke rendement tegen de laagst mogelijke kostprijs. Cenergie werkt daartoe samen met meer dan 30 hoogopgeleide specialisten die vanuit de vestigingen in Antwerpen en Brussel in het hele land inzetbaar zijn.

Onze diensten

Advies

Audits

Energiezuinige technieken

Energiebeheer

Cenergie werkt voor overheden, bedrijven en organisaties die begaan zijn met duurzaam bouwen en renoveren en energie-efficiëntie in het algemeen. Met Cenergie kiezen ze voor een integraal energiezorgplatform, gebouwd op de vier pijlers: advies, audits, energiezuinige technieken en energiebeheer.

2505889

Meer info

tags: Advies Circulair Bouwen – Klimaatneutraal Bouwen – Circulariteit Gebouw Meten – Proces Circulair Gebouw – Evaluatietool Circulair Bouwen – 

Wenst u meer info over evaluatietool circulair bouwen kijk dan vlug op https://www.cenergie.be/nl/ | Evaluatietool Circulair Bouwen

Bouw | 


Onderstaand kan u algemene informatie vinden doch deze behoort niet specifiek tot bovenvermeld bedrijf

Evaluatietool circulair bouwen

franais nederlands volg ons op home over ons diensten advies ste lijns advies bouwfysische simulaties ccalc circulair bouwen daglichtsimulaties duurzaam materiaalbeheer duurzaam waterbeheer duurzaamheid meten duurzame energie dynamische gebouwsimulaties energieconceptstudie epb haalbaarheidsstudie klimaatneutraal bouwen kostenbatenanalyse opleidingen phpp audits comfortmeting conditiestaatmeting globale audit grootverbruikers milieuvergunning potentieelscans thema audit verplichte audit volgens richtlijn energiezuinige technieken ontwerp aanbesteding werfopvolging oplevering commissioning energiebeheer energiemonitoring meetcampagnes energiezorg referenties actueel jobs contact advies circulair bouwen het hoofdprincipe van circulair bouwen is dat we rekening houden met de fase na de huidige gebruiksfase. Flexibel ontwerpen is hierbij de eerste stap. Hierdoor kan de levensduur van het gebouw verlengd worden evaluatietool circulair bouwen informatie aanvragen Het voorzien van mogeli.

facebook twitter linkedin menu sluiten home wie zijn we open submenu missie vzw team partners wat doen we open submenu dubo la carte open submenu voor gemeenten voor bouwprofessionelen dubo la cartemenukaart onze projecten met partners de huisdokter lokale campagnes vroegere realisaties open submenu gemeentelijk patrimonium renovatie gemeentelijk patrimonium nieuwbouw verenigingsgebouwen scholen sportaccomodatie duurzame wijken duurzame ruimtelijke ordening downloads open submenu premieoverzicht jaarverslagen logos folders agenda nieuws contact home pu gro pu gro duurzaamheidsmeter gro als lokaal bestuur sta je geregeld voor grote uitdagingen zoals nieuwbouwprojecten of doorgedreven renovatiewerken. Naast het eigen streven naar een duurzame omgeving willen lokale besturen ook als voorbeeld fungeren voor haar bevolking De toekomst over evaluatietool circulair bouwen Dubolimburg biedt haar expertise aan om op een holistische manier de aspec.

Gegevens over Evaluatietool circulair bouwen

.